Dossiers en Artikelen

Er zijn 201 dossiers gevonden
 • Nieuwjaarsvandalisme

  Laatst aangepast: 6 februari 2020 Voor, tijdens en na de jaarwisseling is er vaak sprake van overlast, in de vorm van illegaal vuurwerk afsteken, geweld en vandalisme.
 • Duurzame energie

  Laatst aangepast: 6 februari 2020 Bij het winnen van duurzame energie worden onuitputtelijke bronnen gebruikt zoals wind, zon en water. Er treden in principe geen schadelijke effecten op voor het milieu.
 • Overgewicht en vetzucht

  Laatst aangepast: 6 februari 2020 Overgewicht ontstaat wanneer meer energie door het lichaam wordt opgenomen dan verbruikt. De energiebalans is in dat geval positief en er is sprake van overvoeding. Het teveel wordt omgezet in vetweefsel.
 • Aardgas

  Laatst aangepast: 6 februari 2020 Aardgas is een van de drie fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en steenkool/bruinkool). Het zit lagen diep in de aarde.
 • Biodiversiteit

  Laatst aangepast: 6 februari 2020 De totale verscheidenheid van plant- en diersoorten wordt biodiversiteit genoemd. Er leven naar schatting 8,7 miljoen verschillende soorten planten en dieren op aarde.
 • Milieuverontreiniging

  Laatst aangepast: 6 februari 2020 Milieuverontreiniging is de vervuiling van het milieu veroorzaakt door mensen. Milieuverontreiniging brengt de gezondheid van de mens in gevaar en tast de natuur zodanig aan dat planten en dieren uitsterven.
 • Politie

  Laatst aangepast: 4 februari 2020 Volgens het CBS zijn Nederlanders voor het eerst in jaren weer positiever over de politie. Men is vaker tevreden over het functioneren en de beschikbaarheid van de politie.
 • Pensioenen

  Laatst aangepast: 4 februari 2020 Door de vergrijzing nemen de pensioenkosten toe. Daarom gaat de pensioenleeftijd omhoog!
 • Mobiele telefoon

  Laatst aangepast: 3 februari 2020 Bijna niemand kan meer zonder zijn mobiele telefoon. Het is een medium dat zowat alles kan.
 • Forensisch onderzoek

  Laatst aangepast: 3 februari 2020 Veel onopgeloste misdrijven, 'cold cases' genoemd, kunnen door nieuwe technieken en mogelijkheden alsnog opgelost worden. Een recent voorbeeld is het DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen.