Dossiers en Artikelen

Er zijn 11 dossiers gevonden
  • Jeugdwerkloosheid

    Laatst aangepast: 15 juli 2013 Half maart 2013 telde Europa 5,5 miljoen werkloze jongeren. Landen als Griekenland, Spanje en Kroatië vormen de top 3 met een percentage van resp. 59,2, 55,8% en 52,1. Het Europees gemiddelde ligt op 23%.