Dossiers en Artikelen

Er zijn 2 dossiers gevonden
  • Wateroverlast en waterbeheer

    Laatst aangepast: 19 december 2018 De zomer van 2018 werd geteisterd door hitte en droogte. Zelfs maanden later is het neerslagtekort nog niet aangevuld.
  • Aardolie

    Laatst aangepast: 17 oktober 2016 Aardolie is een van de drie fossiele brandstofen (aardgas, aardolie en steenkool/bruinkool). Het zit lagen diep in de aarde.

Filter zoekresultaat