Dossiers en Artikelen

Er zijn 2 dossiers gevonden
  • Kernenergie

    Laatst aangepast: 8 november 2018 Kernenergie is energie die ontstaat bij het splijten van atoomkernen. Bij deze splijting ontstaat warmte die vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. Het splijten van atoomkernen gebeurt in kerncentrales.
  • Duurzame energie

    Laatst aangepast: 10 oktober 2018 Bij het winnen van duurzame energie worden onuitputtelijke bronnen gebruikt zoals wind, zon en water. Er treden in principe geen schadelijke effecten op voor het milieu.

Filter zoekresultaat

thema
  • Natuur en Milieu X
onderwijsvak
profielen/sectoren