Dossiers en Artikelen

Er zijn 4 dossiers gevonden over 'Missie naar Mars'
 • Forensisch onderzoek

  Laatst aangepast: 4 maart 2019 Veel onopgeloste misdrijven, 'cold cases' genoemd, kunnen door nieuwe technieken en mogelijkheden alsnog opgelost worden. Een recent voorbeeld is het DNA-verwantschapsonderzoek in de zaak Nicky Verstappen.
 • Geneesmiddelen

  Laatst aangepast: 6 november 2019 Van de duizenden synthetische medicijnen die te koop zijn, is maar een klein deel geneeskrachtig. De meeste medicijnen bestrijden de symptomen van een ziekte. Bovendien hebben ze vaak bijwerkingen.
 • Infectieziekten

  Laatst aangepast: 8 oktober 2019 Een infectie of infectieziekte ontstaat als ziekteverwekkende micro-organismen het lichaam binnendringen en zich gaan vermenigvuldigen.
 • Kernenergie

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Kernenergie is energie die ontstaat bij het splijten van atoomkernen. Bij deze splijting ontstaat warmte die vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. Het splijten van atoomkernen gebeurt in kerncentrales.