Demografie

NLD-20010801-RIJSWIJK: INFOGRAFIEK groei wereldbevolking. ANP INFOGRAFIEKEN/ROB TACONIS-JEROEN LUIZINK An unidentified elderly Japanese woman poses for the photographer in Kumomi, Japan, Monday 21 July. Japanese women, who have the longest life span in the world, are living even longer these days at an average of 85.23 years, according to data for 2002 released by the health ministry recently. It is the first time the figure has surpassed 85 years and it marks the 18th straight year that Japanese women have held the coveted top position, the Health, Labor and Welfare Ministry said EPA PHOTO/EPA/EPA

Demografie, of bevolkingsleer, is de wetenschap die de samenstelling van de bevolking bestudeert. Dit gebeurt op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, nationaliteit, inkomen,…

Door het bijhouden van het aantal geboorten en sterfgevallen, de immigratie en emigratie kun je zien hoe de bevolking is opgebouwd en in de tijd verandert. De bevolking groeit of krimpt niet altijd even snel. Zo worden er door de week meer kinderen geboren dan in het weekend. Ook zijn er in de zomer meer geboortes dan in de winter.
In Nederland worden er gemiddeld 465 kinderen per dag geboren en overlijden er dagelijks zo’n 405 mensen. Daarnaast vestigen er zich gemiddeld 540 immigranten per dag in Nederland, terwijl er dagelijks zo’n 405 emigranten vertrekken. In totaal groeit de Nederlandse bevolking dus met gemiddeld 200 personen per dag.
Nederland telt ongeveer 17 miljoen inwoners. België telt ongeveer 11,26 miljoen inwoners.

Demografie wordt gebruikt om oorzaken en gevolgen te verklaren van alles wat met de bevolking te maken heeft. Bijvoorbeeld, hoe ontstaat de vergrijzing? Ook wordt het gebruikt om bepaalde prognoses te maken voor de toekomst. Hoe zal de bevolking er over 20 jaar uitzien?

Bevolkingspiramide

Een bevolkingspiramide geeft de leeftijdsopbouw van de bevolking weer in een grafiek. Aan de linkerzijde worden het aantal mannen per leeftijdscategorie getoond, aan de rechterzijde het aantal vrouwen.
In Nederland en België heeft de bevolkingspiramide de vorm van een urn. De basis is smaller dan het brede midden. Dat komt omdat er na de Tweede Wereldoorlog een babyboom was, een enorme groei van het aantal geboorten. Sinds de jaren 70 daalt het aantal geboorten gestaag. Hierdoor is er sprake van vergrijzing, een toenemend aantal ouderen.

Levensverwachting

De levensverwachting geeft aan hoe lang inwoners van een bepaald land gemiddeld leven. In grote delen van Afrika en Azië is de levensverwachting veel lager dan bijvoorbeeld in Europa of de Verenigde Staten. Dit heeft vooral met een goede hygiëne en voeding te maken.
In Nederland is de levensverwachting 81,2 jaar, in België 80,84 jaar. Het land met de laagste levensverwachting is Sierra Leone met 42 jaar. Mensen worden gemiddeld het oudst in Hong Kong (83 jaar).

Reproductiecoëfficiënt

Dit is het aantal kinderen die per vrouw geboren wordt. In België krijgt een vrouw gemiddeld 1,84 kinderen. In Nederland is dat 1,76 kinderen per vrouw.
Om het bevolkingsaantal van een land stabiel te houden, zou een vrouw gemiddeld 2,1 kinderen moeten krijgen.

Cijfers: CBS, Statistics Belgium en Wereldbank

Dossier:

Demografie

Laatste wijziging: 4 januari 2017
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers