Deltawerken

20070905 NOORDWIJK - Staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat geeft op woensdag het officiele startsein voor de versterking van de zeewering van Noordwijk. Deze zeewering is de eerste prioritaire zwakke schakel in de Nederlandse kust die wordt aangepakt. In totaal zijn 8 locaties langs de kust aangewezen waarbij de zeewering wordt versterkt en tegelijk de ruimtelijke kwaliteit een impuls krijgt. Op deze locaties moeten de duinen of dijken in de periode tot 2020 versterkt worden, omdat ze daarna mogelijk niet meer aan de veiligheidsnorm voldoen. Een dameskoortje staat te wachten tot de staatssecretaris op het strand verschijnt. Foto Harmen de Jong ANP PHOTO HARMEN DE JONG PETTEN - De zeedijk bij het Noordhollandse Petten is een van de zwakke schakels in de Noordzeekust. Om de stijging van de zeespiegel door klimaatverandering het hoofd te bieden, zullen tien zwakke schakels langs de Noordzee versterkt moeten worden. Na bijna een jaar studeren komt de Deltacommissie onder leiding van voormalig minister Cees Veerman woensdag met adviezen hoe Nederland ook in de verre toekomst veilig blijft voor het wassende water. ANP PHOTO KOEN VAN WEEL

Na de watersnoodramp in 1953, waarin meer dan 1800 mensen het leven lieten, werd duidelijk dat er een plan moest komen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Daarom werd een deltacommissie opgericht, die adviezen moest geven over de uitvoering van de deltawerken: een verdedigingssysteem tegen hoogwater in zee. Zo kon de veiligheid van Nederland, dat voor een groot deel onder het zeeniveau ligt, gewaarborgd worden. Er werd beslist om negen dammen te bouwen, waarvan sommigen volledige gesloten zijn en andere wel geopend kunnen worden. Dat is nodig zodat schepen de havens van Rotterdam en Antwerpen kunnen bereiken. Daarnaast werden dijken verhoogd en vier stormvloedkeringen gebouwd. Dat zijn constructies die moeten voorkomen dat bij stormvloed het zeewater in de rivieren wordt gestuwd. Hierdoor werd het water veel beter beheersbaar. Uiteindelijk duurden de werken van 1958 tot 1997.

Gevolgen

Doordat de zee-armen in Zeeland werden afgesloten van de zee, ontstond er zoet, stilstaand water. Hierdoor veranderde de flora en fauna enorm, maar kreeg Nederland er veel zoet water bij. Ook was het niet langer mogelijk voor vissen, zoals forellen en zalmen, om van zout naar zoet water te zwemmen. Daarom is beslist om in 2018 de sluizen van de Haringvlietdam op een kier te zetten. Zo kunnen vissen weer van de zee naar de rivieren zwemmen.

Deltaprogramma 2010-2015

Door het stijgen van het zeeniveau, moeten de plannen worden bijgesteld. Zo blijft Nederland beschermd tegen hoogwater en houden we voldoende zoet water. Daarom zijn plannen gemaakt, zodat Nederland in 2050 nog steeds beschermd is.

Dossier:

Deltawerken

Laatste wijziging: 8 november 2016
Dossier Thema: Nederland