Criminaliteit

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Onder criminaliteit valt onder andere moord en doodslag, maar ook inbraken en overvallen. Mensen voelen zich steeds onveiliger, terwijl de criminaliteitscijfers al jaren dalen.

Er worden vier verschillende soorten criminaliteit onderscheiden:
- vermogenscriminaliteit

Hieronder valt diefstal van goederen of geld, zoals winkeldiefstal of frauderen met de boekhouding.
- agressieve criminaliteit

Onder andere moord en doodslag valt onder agressieve criminaliteit, maar ook mensen van de trap afduwen of stalken en vandalisme hoort hierbij.
- seksuele criminaliteit

Hieronder valt onder andere seksueel misbruik, verkrachting en ook openbare schennis van de eerbaarheid
- verkeerscriminaliteit

Alle vormen van verkeersovertredingen, zoals door rood licht rijden, en asociaal rijgedrag, zoals bumperkleven, vallen hieronder.

Cijfers

Door de dagelijkse portie sensationele verhalen over criminele bendes,
liquidaties en schietpartijen in de krant en op televisie worden mensen in hun gevoel van onveiligheid bevestigd. De vraag is of deze gevoelens stroken met de reële situatie.

De criminaliteitscijfers dalen al jaren. Op elke duizend inwoners waren er in 2017 49 geregistreerde misdrijven. In 2001 en 2002 waren dat er fors meer, met 93 misdrijven per duizend inwoners.

Bron: CBS.

Dossier:

Criminaliteit

Laatste wijziging: 11 juli 2018
Dossier Thema: Mens en Maatschappij