Beroepsonderwijs

DEN HAAG - Pierre Wind en twee leerlingen vermaken zich woensdag met een zalm in de keuken op het ROC-Mondriaan in Den Haag. Het ROC-Mondriaan heeft een culinaire vakwedstrijd georganiseerd voor (V)MBO-ers afkomstig van zes scholen uit Zuid Holland. De studenten worden beoordeeld door een vakjury met daarin Pierre Wind. ANP PHOTO OLAF KRAAK DEN HAAG - MBO-leerlingen demonstreren dinsdag op het Plein in Den Haag voor beter onderwijs. Zij vinden dat ze te weinig les krijgen, er te weinig gekwalificeerde docenten zijn en dat het lesmateriaal niet goed genoeg is. De Tweede Kamer overlegt woensdagavond over een zwarte lijst met opleidingen. ANP VALERIE KUYPERS

In het beroepsonderwijs worden leerlingen klaargestoomd voor het uitoefenen van een vak. Hiervoor doen ze de vereiste kennis en vaardigheden op.

Nederland

Na het lager onderwijs kan je kiezen voor het vmbo, havo of vwo. Het vmbo is de afkorting van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn vier stromen:
- BB of basisberoepsgerichte leerweg
Vier algemene vakken en een beroepsgericht vak.
- KB of kaderberoepsgerichte leerweg

Vier algemene vakken en een beroepsgericht vak of programma.
- GL of gemengde leerweg

Vijf algemene vakken en een beroepsgericht vak.
- TL of theoretische leerweg

Zes algemene vakken.

Het vmbo is ingedeeld in vier sectoren:
- Economie
- Zorg en welzijn
- Landbouw
- Techniek

Vervolgens kun je na het vmbo doorstromen naar het mbo, het middelbaar beroepsonderwijs. Er zijn opleidingen op vier niveaus:
- de entreeopleiding of niveau 1

Geen vooropleiding nodig.
- de basisberoepsopleiding of niveau 2

Minstens vmbo-diploma BB nodig.
- de vakopleiding of niveau 3

Minstens vmbo-diploma KB, GL of TL nodig.
- de middenkaderopleiding of niveau 4

Minstens vmbo-diploma KB, GL of TL nodig.

Wanneer je mbo niveau 4 hebt gehaald, kun je doorstromen naar het hbo, het hoger beroepsonderwijs.

België

In België kan ja na het lager onderwijs kiezen voor het aso, bso, tso of kso. Het bso is de afkorting van het beroepssecundair onderwijs. Net zoals het Nederlandse vmbo leidt het leerlingen op tot het uitoefenen van een vak.

Als je de zes jaar opleiding (drie graden) hebt doorlopen, kun je doorstromen naar de hogeschool.
Voor sommige opleidingen, zoals zorg, kun je ook eerst een  vierde graad (of HBO5) volgen. Dat is vergelijkbaar met het Nederlandse mbo.

Dossier:

Beroepsonderwijs

Laatste wijziging: 11 augustus 2015
Dossier Thema: Opvoeding en Onderwijs
Type: Nieuw

Gerelateerde dossiers