België

Het  Atomium in Brussel Passagiers en medewerkers worden geevacueerd uit de terminal na de explosies bij luchthaven Zavetem Brussel.

België kent een complexe politieke structuur. Ook op economisch en sociaal vlak zijn er grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië.

Het Koninkrijk België is een West-Europees land dat grenst aan de Noordzee, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. Het land telt 10,4 miljoen inwoners en is 30.528 km2 groot (drie kwart van de oppervlakte van Nederland). België heeft drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits. 60% van de Belgen spreekt Nederlands, 40% Frans en minder dan 1% Duits.

Politiek

België kent een complexe staatsstructuur. Het is een federale staat (een staat waarbij het gezag hoofdzakelijk bij de afzonderlijke delen ligt) met verschillende gemeenschappen en gewesten. Naast de federale staat heeft elk van deze gemeenschappen en gewesten een eigen parlement (en een eigen regering).

De federale staat is verantwoordelijk voor alle overkoepelende zaken, zoals sociale zekerheid en defensie.

België bestaat uit 3 gemeenschappen:
- de Vlaamse,
- de Waalse en
- de Duitstalige gemeenschap.
De gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgebonden zaken, zoals onderwijs en cultuur.

Er zijn 3 gewesten:
- het Vlaams,
- het Waals en
- het tweetalig Hoofdstedelijk gewest.
De gewesten zijn verantwoordelijk zijn voor alle grondgebonden zaken, zoals economie en werkgelegenheid.

Het Vlaams gewest en de Vlaamse gemeenschap hebben hun parlementen samengevoegd, waardoor België in het totaal 6 parlementen (en regeringen) heeft. Dit complexe systeem kwam er na een reeks staatshervormingen, door aanhoudende onenigheden tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Sinds het ontstaan van België in 1830 was het bestuur Franstalig. Pas in 1932 werd het Nederlands een evenwaardige taal. In 1963 werd de taalgrens wettelijk vastgelegd. Deze taalstrijd was niet het enige probleem.

Op 25 mei 2014 zijn er naast Europese verkiezingen ook federale en regionale verkiezingen. De N-VA (32.7%) is de grote winnaar, gevolgd door de CD&V en de OpenVLD.

Economie

Ook economisch waren er verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Tot 1960 was Wallonië, dankzij de mijnbouw, welvarender dan Vlaanderen. Later bloeide de Vlaamse economie op. Wallonië krijgt tot op de dag van vandaag meer financiële steun. Veel Vlamingen vinden deze geldtransfer niet langer kunnen. Sommigen gaan een stap verder en willen het land splitsen.

Meer informatie over België, Brussel-Halle-Vilvoorde en de recente regeringscrisissen vind je in het dossier Belgische regeringscrisis. Informatie over het Belgisch koningshuis vind je in het dossier Koningshuis (België).

Aanslagen

Brussel werd op 22 maart 2016 opgeschrikt door een drietal explosies, twee op luchthaven Zaventem en een in metrostation Maalbeek. Bij de aanslagen in Brussel raakten zeker 260 mensen gewond en kwamen er in totaal 32 mensen om het leven. Deze terreuraanslagen zijn door IS (Islamitische Staat) opgeëist.

Bron cijfermateriaal: CIA World Factbook - Belgium

Dossier:

België

Laatste wijziging: 2 januari 2017
Dossier Thema: België

Gerelateerde dossiers