Beleggen

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Beleggen is een vorm van investeren waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel om in de toekomst te kunnen beschikken over een grotere som. Bij sparen en beleggen hebben we het in feite vrijwel over hetzelfde: we zetten geld uit tegen een vergoeding en lopen daarbij risico.

Ook als we even niet denken aan sparen blijkt dat we allemaal, in ieder geval indirect, beleggen. Iedereen die bijdraagt aan een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar zet daarmee gelden uit in obligaties en aandelen, soms zelfs in combinatie met afgeleide producten als opties. We onderscheiden een aantal soorten beleggers. Ten eerste natuurlijk de particuliere belegger die aan het eind van de maand al dan niet structureel geld over heeft en besluit dit te investeren in een fonds. Dat kan een beursgenoteerd fonds zijn, maar ook een participatie in een huisfonds van een van de bekende banken. Naast particuliere beleggers zijn ook institutionele beleggers actief op de financiële markten: dit zijn instellingen die vermogens beheren waar anderen op enigerlei wijze toe gerechtigd zijn.

De bekendste typen zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Zij hebben financiële verplichtingen jegens hun deelnemers respectievelijk polishouders. Uit het rendement op de hen toevertrouwde middelen (premies) moeten die voldaan kunnen worden. Institutionele beleggers hebben vaak zeer grote bedragen te beleggen. Voorts zijn ook (grote) ondernemingen regelmatig actief op de geld- of kapitaalmarkt, bijvoorbeeld bij het uitzetten van tijdelijk niet benodigde liquide middelen, of het aantrekken van middelen bij tijdelijke liquiditeitstekort. bron: Wikipedia.

Crowdfunding is een vorm van financiering die overgewaaid is uit de VS. Geen banken maar particulieren investeren in projecten middels een onlineplatform. Het is een beleggingsvariant waar risico's aan verbonden zijn.

Dossier:

Beleggen

Laatste wijziging: 29 november 2017
Dossier Thema: Mens en Maatschappij