Bedreigde planten en dieren

NLD-20031013-EMMEN: Radza (M), de grootste Aziatische olifant in Europa, laat maandag zijn slagtanden zien. Naast hem twee vrouwtjes in het Noorder Dierenpark in Emmen. Radza sloopt zijn onderkomen in het Noorder Dierenpark. Het park is gedwongen het onderkomen van de olifanten aan het dier aan te passen, omdat Radza al veiligheidscameraás heeeft vernield en hekken van zijn nachtverblijf heeft opgetild. Het dier heeft een schofthoogte van 3,15 meter en een gewicht van 7200 kilo. Volgens een dierenverzorger van het park is de olifant groter dan verwacht: hij zou rond de 5700 kilo zijn. Radza, die afkomstig is uit een dierentuin in de Letse hoofdstad Riga, kwam vorige week zaterdag in Emmen aan. De olifant werd naar het park overgebracht om voor nageslacht te zorgen. ANP FOTO/OLAF KRAAK NLD-20040311-AMERSFOORT: De witte tijgerwelpen die op 11 oktober in Dierenpark Amersfoort zijn geboren, ontmoeten donderdagochtend hun vader Brooklyn voor het eerst. De ontmoeting tussen vader en dochters is extra spannend omdat de tijgerwelpen geen bescherming hebben van hun moeder Reena. Zij overleed eind februari aan de gevolgen van een ernstige nierontsteking. De ontmoeting tussen Brooklyn en de meisjes is belangrijk omdat de vader nu het goede voorbeeld kan geven aan zijn dochters. De jonge tijgers leren zich te gedragen als echte (volwassen) tijgers. Als het nog is worden ze gecorrigeerd door vader Brooklyn. ANP FOTO/ROBERT VOS

De laatste jaren worden steeds meer planten en dieren met uitsterven bedreigd. Er is sprake van het begin van de zesde 'grote uitsterving'. Dit keer is de mens de oorzaak.

Er zijn tot nu toe vijf momenten van massa-uitsterving bekend. De grootste vond plaats bij de overgang van het Perm naar het Trias ongeveer 251 miljoen jaar geleden. De laatste, vijfde, massa-extinctie vond ongeveer 65 miljoen jaar geleden plaats. Toen stierven alle dinosauriërs uit. Volgens sommige wetenschappers hebben we nu te maken met het begin van de zesde 'grote uitsterving'. De mens beïnvloedt de natuur op allerlei vlakken, waardoor die aangetast wordt. Hierdoor worden steeds meer planten- en diersoorten met uitsterven bedreigd.

Beschermen

Voor een groot aantal bedreigde planten en dieren zijn wereldwijd rode lijsten opgesteld. Deze lijsten geven aan welke soorten het dringendst bescherming nodig hebben. Ook voor Nederland zijn rode lijsten opgesteld. Hieruit blijkt dat in 2008 meer dan één derde van alle soorten bedreigd is. Bij reptielen, paddenstoelen en dagvlinders loopt dit zelfs op tot meer dan twee derde. Opvallend is wel dat het aantal bedreigde zoogdieren is afgenomen. Door het oprichten van beschermde gebieden, het terugdringen van illegale jacht en handel en het stimuleren van duurzame bosbouw, landbouw en visserij kunnen deze bedreigde soorten worden beschermd.

Beleid

Het is alleen niet zo dat wanneer een bedreigde soort op de lijst staat, ook wettelijk beschermd is. In Nederland is de flora- en faunawet aangenomen die veel planten en dieren op de rode lijst wel beschermt.

Op de 10de Conventie voor Biologische Diversiteit in oktober 2010 werd het Nagoya protocol goedgekeurd. Daarin staat dat 17 procent van het land en 10 procent van de zeeën moet worden beschermd. Deze uitbreiding probeert verdere uitsterving te vermijden.

Dossier:

Bedreigde planten en dieren

Laatste wijziging: 28 februari 2019
Dossier Thema: Natuur en Milieu