Asielzoekers

GEEN CAPTION

Een asielzoeker is iemand die in eigen land, om wat voor reden dan ook, vervolgd kan worden. Hij of zij vertrekt naar een ander land en vraagt daar asiel aan. Tijdens de asielprocedure wordt uitgezocht of de persoon als asielzoeker erkend kan worden.

De criteria waaraan voldaan moet worden, liggen vast in het Vluchtelingenverdrag. Na erkenning is de asielzoeker officieel erkend vluchteling. Wordt er niet aan die criteria voldaan dan ben je uitgeprocedeerd en moet je het land verlaten. Een aantal verdwijnt in de illegaliteit, een heel apart probleem.
Niet alle vreemdelingen hoeven ook vluchteling te zijn. Zo zijn er mensen uit andere landen die hier naartoe komen om te werken, te studeren of voor gezinshereniging.
Een hele aparte en kwetsbare groep asielzoekers zijn de alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het zijn kinderen die zonder ouders of voogd naar Nederland komen.  

Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Mauro Manuel (Angola,1992) is zo'n jongen. Hij was 10 toen hij vanuit Angola alleen hier naartoe kwam. Hij woonde 8 jaar in een pleeggezin maar werd bij het bereiken van zijn 18e levensjaar bijna het land uitgezet. Mauro kreeg dankzij een studievisum in 2011 toch een verblijfsvergunning. 

De 14-jarige Sahar Hibrahim Ghel uit Afghanistan stond in de zomer van 2011 symbool voor alle meisjes die al zo lang in Nederland verblijven dat terugsturen naar een land als Afghanistan als onmenselijk wordt gezien. Sahar kreeg uiteindelijk toestemming om in Nederland te blijven.

Beleid

Door de jaren is het asielbeleid door de diverse kabinetten telkens opnieuw bijgesteld. Het kabinet Rutte II heeft hier opnieuw discussie over gevoerd. De VVD is voorstander van een streng asielbeleid, terwijl de PvdA juist gaat voor een sociale asielbeleid. De spanningen liepen op tijdens een discussie over de 'bed-, bad- en broodregeling', die voorziet in noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Uiteindelijk werd beslist om de huidige regeling stop te zetten en een nieuw systeem voor het uitzetten en opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers op te zetten. 

Cijfers

In 2016 vroegen 18.171 mensen asiel aan in Nederland. In 2015 waren dat er 43.093. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Syrië (2.158 personen) en Albanië (1.664). 11.814 mensen herenigen zich in 2016 als nareiziger met een familielid met een verblijfsvergunning.
In België dienden in 2016 18.710 personen een asielaanvraag in, meer dan een halvering ten opzichte van 2015 toen waren dat er 44.760. Deze daling is in de meeste landen van de Europese Unie te zien en is hoofdzakelijk het gevolg van het sluiten van de route van Turkije naar Griekenland. Afghanistan, Syrië en Irak blijven de 3 belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers in 2016. Guinee en Somalië vullen de top 5 aan.

Bron cijfers: VluchtelingenWerk Nederland en het CGVS van België 

Dossier:

Asielzoekers

Laatste wijziging: 15 augustus 2017
Dossier Thema: Mens en Maatschappij