Asbest

ILLUSTRATIE - Een medewerker van een asbestsaneringsbedrijf verwijdert asbest. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

Asbest is een verzamelnaam voor bepaalde in de natuur voorkomende mineralen, die bestaan uit microscopisch kleine vezels. Ze zijn zo klein dat ze bij het inademen gemakkelijk in de longen kunnen doordringen.

Na langdurige blootstelling aan asbest kun je hierdoor ziek worden. De meest voorkomende asbestgerelateerde ziektes zijn:
- longkanker
- buik- of borstvlieskanker (mesothelioom)
- stoflong (asbestose)
Jaarlijks sterven in Nederland zo’n 1000 mensen aan de gevolgen van asbest.

Asbest werd in de vorige eeuw vaak gebruik als bouwmateriaal, omdat het geschikt was door zijn isolerende, brandwerende en slijtvaste eigenschappen. Bovendien is het een erg goedkoop materiaal.
Het werd onder andere gebruikt in golfplaten, dakleien, schoorsteenpijpen, dakgoten.

Er zijn twee soorten asbestbouwmaterialen:
- hechtgebonden asbest
De asbestvezels zitten stevig vast in/aan andere materialen.
- losgebonden asbest
De asbestvezels zitten niet vast aan ander materiaal. De vezels kunnen gemakkelijk loskomen. De gezondheidsrisico’s zijn hierdoor veel groter.

Verbod

In de Europese Unie is er een verbod op asbest sinds 2005. In België werd in 2001 het vervaardigen en gebruik van asbestmateriaal verboden. In Nederland geldt dat verbod als sinds 1 juli 1983.

Het gebruik is dus ondertussen verboden, maar doordat asbest veel is gebruikt als bouwmateriaal, is het nog op veel plaatsen te vinden.
In 2005 werd daarom ook beslist dat alle asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Asbest mag niet meer in aanraking komen met de buitenlucht. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van deze daken.

Verwijderen

Probeer niet zomaar asbest te verwijderen. Zeker als het asbest brokkelig is. Als je het beschadigt, kunnen vezels vrijkomen, waardoor je gezondheid risico loopt.
Schakel bij twijfel een bedrijf is dat gespecialiseerd is in asbestverwijdering.

Dossier:

Asbest

Laatste wijziging: 8 mei 2018
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid

Gerelateerde dossiers